НАЧАЛО
Добре дошли!

1504, София,
бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” № 82,
тел. 92 26 511
92 26 572, 26 574
стая 23,
Административен корпус

На 22 юни от 12.30 ч. до 15.00 ч. вратите на Академията ще бъдат отворени

за всички,които проявяват интерес към магистърските програми в професионално направление “Национална сигурност”. Ще имате възможност да посетите факултетите, да се срещнете с преподавателите и да получите повече информация за специалностите и условията за кандидатстване.

Ако сте дипломиран бакалавър или магистър и желаете по-висока квалификация, ако искате нова възможност за кариерно развитие, заповядайте във Военна академия “Г. С. Раковски”.

Най-старото и престижно висше военно учебно заведение ви очаква!

(Кликнете върху специалността, която Ви интересува)

Прием на цивилни служители и граждани
за студенти във Военна академия „Г. С. Раковски”
през учебната 2011–2012 г.

- За обучение срещу заплащане по условията на чл. 21, ал. 2 от Закона за висшето образование.

- За местата, утвърдени от Министерския съвет (държавна поръчка), с участие в конкурсен изпит.

* Кандидат-студентите по държавна поръчка за всички специалности и форми на обучение полагат конкурсен изпит – тест по „Основни понятия в сигурността и отбраната” от 09.00 ч. на 26 юли 2011 г. във Военна академия „Г. С. Раковски”.

* До конкурсен изпит (за държавната поръчка) се допускат български граждани, които притежават висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър” и не са се обучавали за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър”.

(C) Румен Петков Иванов